เปิดบริการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น.
 Porsche 911 Carrera S

Porsche 911 Carrera S

ซ่อมแอร์รถ Porsche 911 Carrera S แอร์รถยนต์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งว่าเติมน้ำยาแอร์บ่อย มีกลิ่นอับชื้นในห้องโดรสาร ตรวจเช็คภายนอกไม่พบจุดรั่วซึม ตรวจเช็คภายในพบว่าตู้แอร์รั่ว ต้องเปลี่ยนใหม่ ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย เสร็จภายในวันเดียวครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com