เปิดบริการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น.
 Ferrari F430

Ferrari F430

ซ่อมแอร์รถ Ferrari F430 แอร์ไม่เย็น สู้แดดตอนกลางวันไม่ไหว ลมแอร์ไม่ค่อยแรง มีลมร้อนผสมออกมา มีเศษฟองน้ำปลิวออกมาตามช่องลมแอร์ จิระออโต้แอร์สามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ พร้อมทำความสะอาดเปลือกตู้แอร์ที่สกปรก และแก้ไขอาการลมร้อนผสมออกมา ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com