เปิดบริการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น.
 Porsche 911 Carrera 4 GTS

Porsche 911 Carrera 4 GTS

ซ่อมแอร์รถ Porsche 911 Carrera 4 GTS แอร์รถยนต์ไม่เย็น อาการรถวิ่งถึงเย็นจอดไม่เย็น ความเย็นน้อย น้ำยาแอร์หายไปจากระบบ ตรวจเช็คแล้วพบว่าสายทางเดินน้ำยาแอร์รั่ว ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หลังประกอบเสร็จเราโปรแกรมระบบต่างๆให้กลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com