เปิดบริการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น.
 Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer

ซ่อมแอร์รถ Chevrolet Trailblazer แอร์รถยนต์ไม่เย็น มีแต่ลม รถวิ่งถึงเย็นจอดไม่เย็น สู้แดดไม่ไหว เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง ตรวจเช็คพบว่าตู้แอร์ด้านหน้ารั่ว ตู้แอร์ด้านหลังผุตามอายุการใช้งาน ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ แก้ไขให้เรียบร้อย มั่นใจได้สำหรับรถ Chevrolet ทุกรุ่นครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com