เปิดบริการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น.
 Porsche 911 Carrera 4 GTS

Porsche 911 Carrera 4 GTS

ซ่อมแอร์รถ Porsche 911 Carrera 4 GTS แอร์รถยนต์ไม่เย็น อาการรถวิ่งถึงเย็นจอดไม่เย็น ความเย็นน้อย น้ำยาแอร์หายไปจากระบบ ตรวจเช็คแล้วพบว่าสายทางเดินน้ำยาแอร์รั่ว ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หลังประกอบเสร็จเราโปรแกรมระบบต่างๆให้กลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ
 Porsche 911 Carrera S

Porsche 911 Carrera S

ซ่อมแอร์รถ Porsche 911 Carrera S แอร์รถยนต์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งว่าเติมน้ำยาแอร์บ่อย มีกลิ่นอับชื้นในห้องโดรสาร ตรวจเช็คภายนอกไม่พบจุดรั่วซึม ตรวจเช็คภายในพบว่าตู้แอร์รั่ว ต้องเปลี่ยนใหม่ ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย เสร็จภายในวันเดียวครับ
 Porsche Cayenne S Hybrid

Porsche Cayenne S Hybrid

ซ่อมแอร์รถ Porsche Cayenne S Hybrid แอร์รถยนต์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งว่าเติมน้ำยาแอร์บ่อย มีกลิ่นอับชื้น ตรวจเช็คภายนอกไม่พบจุดรั่วซึม ตรวจเช็คภายในพบว่าตู้แอร์รั่ว ต้องเปลี่ยนใหม่ ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หลังประกอบเสร็จต้องโปรแกรมระบบต่างๆให้ทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ
 Porsche Cayman

Porsche Cayman

ซ่อมแอร์รถ Porsche Cayman แอร์รถยนต์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งว่าเติมน้ำยาแอร์บ่อย ความเย็นน้อยแอร์เย็นไม่เท่ากัน ตรวจเช็คแล้วไม่พบจุดรั่วซึมภายนอก พบว่ามีจุดรั่วที่ตู้แอร์ ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หลังประกอบเสร็จต้องโปรแกรมระบบต่างๆให้ทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ
 Porsche Panamera 4 Hybrid

Porsche Panamera 4 Hybrid

ซ่อมแอร์รถ Porsche Panamera 4 Hybrid แอร์รถยนต์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งว่าเติมน้ำยาแอร์บ่อย ความเย็นน้อยลงเรื่อย ตรวจเช็คแล้วพบว่ามีจุดรั่วที่สายทางเดินน้ำยาด้านหน้า ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หลังประกอบเสร็จต้องโปรแกรมระบบต่างๆ ให้ทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ
 Porsche Panamera S

Porsche Panamera S

ซ่อมแอร์รถ Porsche Panamera S แอร์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งว่าเติมน้ำยาแอร์บ่อย ความเย็นน้อยลง ตรวจเช็คแล้วพบว่ามีจุดรั่วที่ตัวคอยล์ร้อนด้านหน้า ศูนย์บริการซ่อมแอร์รถยนต์จิระออโต้แอร์ แก้ไขให้เรียบร้อย หลังประกอบเสร็จเราโปรแกรมระบบต่างๆให้กลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ
 Porsche Panamera S Hybrid

Porsche Panamera S Hybrid

ซ่อมแอร์รถ Porsche Panamera S Hybrid แอร์รถยนต์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งว่าเติมน้ำยาแอร์บ่อย มีกลิ่นอับชื้น ตรวจเช็คภายนอกไม่พบจุดรั่วซึม ตรวจเช็คภายในพบว่าตู้แอร์รั่ว ต้องเปลี่ยนใหม่ ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หลังประกอบเสร็จต้องโปรแกรมระบบต่างๆให้ทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ
 ซ่อมแอร์ Porsche 911 Turbo

ซ่อมแอร์ Porsche 911 Turbo

ซ่อมแอร์รถ Porsche 911 Turbo แอร์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งว่าเติมน้ำยาแอร์บ่อย มีกลิ่นเหม็นอับในห้องโดยสาร ตรวจเช็คแล้วพบว่ามีจุดรั่วที่ตัวคอยล์ร้อนด้านหน้าและคอยล์เย็นด้านใน ศูนย์บริการซ่อมแอร์รถยนต์จิระออโต้แอร์ แก้ไขให้เรียบร้อย หลังประกอบเสร็จเราโปรแกรมระบบต่างๆให้กลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ
 ซ่อมแอร์ Porsche Boxster

ซ่อมแอร์ Porsche Boxster

ซ่อมแอร์รถ Porsche Boxster แอร์รถยนต์ไม่เย็น อาการรถวิ่งถึงเย็นจอดไม่เย็น ความเย็นน้อย ตรวจเช็คแล้วพบว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เสีย ถ้าเสียหายไม่มากสามารถซ่อมได้เราซ่อมให้ครับ ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หลังประกอบเสร็จเราโปรแกรมระบบต่างๆให้กลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ
 ซ่อมแอร์ Porsche Cayenne

ซ่อมแอร์ Porsche Cayenne

ซ่อมแอร์รถ Porsche Cayenne แอร์รถยนต์ไม่เย็น อาการรถวิ่งถึงเย็นจอดไม่เย็น ความเย็นน้อย ตรวจเช็คแล้วพบว่ามีคอมเพรสเซอร์แอร์เสีย ถ้าเสียหายไม่มากสามารถซ่อมได้เราซ่อมให้ครับ ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หลังประกอบเสร็จเราโปรแกรมระบบต่างๆให้กลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com