เปิดบริการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น.
 ซ่อมแอร์ Mazda RX-8

ซ่อมแอร์ Mazda RX-8

ซ่อมแอร์ Mazda RX-8 แอร์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งอาการ แอร์รถมีแต่ลมร้อน มีกลิ่นอับชื้นและกลิ่นน้ำยาแอร์ ตรวจเช็คพบว่าน้ำยาแอร์หายไปจากระบบ คอมเพรสเซอร์แอร์เสียตรวจเช็คสภาพสามารถซ่อมได้ ภายในพบรอยรั่วที่ตัวคอยล์เย็น ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนิดการแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมรับประกัน เสร็จภายในวันเดียวครับ
 Mazda CX-5

Mazda CX-5

ซ่อมแอร์ Mazda CX-5 แอร์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งอาการ แอร์รถมีแต่ลมร้อน ตรวจเช็คพบว่าน้ำยาแอร์หายไปจากระบบ พบรอยรั่วที่ตัวคอยล์เย็น ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนิดการแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมรับประกัน เสร็จภายในวันเดียวครับ
 ซ่อมแอร์ Mazda3 Skyactiv

ซ่อมแอร์ Mazda3 Skyactiv

ซ่อมแอร์ Mazda3 Skyactiv แอร์ไม่เย็น อาการแอร์รถมีแต่ลมร้อน เติมน้ำยาแอร์ได้ไม่นานหมด มีกลิ่นอับชื้น ตรวจเช็คพบว่าน้ำยาแอร์หายไปจากระบบ ภายนอกไม่พบจุดรั่วซึมของน้ำยาแอร์ ภายในพบรอยรั่วที่ตัวคอยล์เย็น ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนิดการแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมรับประกัน เสร็จภายในวันเดียวครับ
 ซ่อมแอร์ Mazda2 Skyactiv

ซ่อมแอร์ Mazda2 Skyactiv

ซ่อมแอร์รถ Mazda2 Skyactiv แอร์ไม่เย็น อาการแอร์รถมีแต่ลม เติมน้ำยาแอร์มาหลายครั้ง ตรวจเช็คน้ำยาแอร์หายไปจากระบบ พบรอยรั่วที่แผงคอยล์ร้อนและตู้แอร์ เรียบร้อย ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย รับประกันเสร็จภายในวันเดียวครับ
 Mazda CX-3

Mazda CX-3

ซ่อมแอร์ Mazda CX-3 ลูกค้าแจ้งอาการว่าแอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา ตรวจเช็คพบว่าน้ำยาแอร์หายไปจากระบบ พบรอยรั่วที่แผงคอยล์ร้อน ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนิดการแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมรับประกัน เสร็จภายในวันเดียวครับ
 ซ่อมแอร์ Mazda MX-5

ซ่อมแอร์ Mazda MX-5

ซ่อมแอร์ Mazda MX-5 แอร์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งอาการ แอร์รถมีแต่ลมร้อน มีกลิ่นอับชื้นและกลิ่นน้ำยาแอร์ ตรวจเช็คพบว่าน้ำยาแอร์หายไปจากระบบ ภายนอกพบจุดรั่วซึมที่แผงคอยล์ร้อน ภายในพบรอยรั่วที่ตัวคอยล์เย็น ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนิดการแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมรับประกัน เสร็จภายในวันเดียวครับ
 ซ่อมแอร์รถ Mazda CX-5

ซ่อมแอร์รถ Mazda CX-5

ซ่อมแอร์ Mazda CX-5 แอร์ไม่เย็น อาการแอร์รถมีแต่ลมร้อน มีกลิ่นอับชื้นและกลิ่นน้ำยาแอร์ ตรวจเช็คพบว่าน้ำยาแอร์หายไปจากระบบ ภายนอกไม่พบจุดรั่วซึม พบรอยรั่วที่ตัวคอยล์เย็น ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนิดการแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมรับประกัน เสร็จภายในวันเดียวครับ
 Mazda3 Skyactiv

Mazda3 Skyactiv

ซ่อมแอร์ Mazda3 Skyactiv แอร์ไม่เย็น อาการแอร์รถมีแต่ลมร้อน มีกลิ่นอับชื้นและกลิ่นน้ำยาแอร์ ตรวจเช็คพบว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เสีย น้ำยาแอร์หายไปจากระบบ ภายนอกไม่พบจุดรั่วซึมของน้ำยาแอร์ ภายในพบรอยรั่วที่ตัวคอยล์เย็น ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนิดการแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมรับประกัน เสร็จภายในวันเดียวครับ
 ซ่อมแอร์ Mazda3

ซ่อมแอร์ Mazda3

ซ่อมแอร์ Mazda3 แอร์ไม่เย็น อาการแอร์รถมีแต่ลมร้อน ลมแอร์รถมีกลิ่นเหม็น มีเสียงดังจากห้องเครื่องตอนเปิดแอร์ ตรวจเช็คพบว่าคอมเพรสเซอร์แอร์น็อค น้ำมันดำ คอยล์เย็นรั่ว ล้างระบบใหม่ทั้งหมดพร้อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ แผงคอยล์ร้อน คอยล์เย็น ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ดำเนิดการแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมรับประกัน เสร็จภายในวันเดียวครับ
 Mazda2 Skyactiv

Mazda2 Skyactiv

ซ่อมแอร์รถ Mazda2 Skyactiv แอร์ไม่เย็น ลูกค้านัดคิวเข้าซ่อม อาการมีแต่ลมร้อนออกมา ตรวจเช็คน้ำยาแอร์หายไปจากระบบ พบรอยรั่วที่ตู้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมรับประกัน เสร็จภายในวันเดียวครับ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com