เปิดบริการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น.
 Benz E300 coupe c238

Benz E300 coupe c238

ซ่อมแอร์รถ Benz E300 coupe c238 แอร์รถไม่เย็นมีแต่ลมร้อนออกมา แอร์เย็นไม่เท่ากันเย็นน้อย ลมแอร์เบามาก ภายนอกไม่พบจุดรั่วซึม ตรวจเช็คภายในแล้วพบว่า ตู้แอร์รั่ว กรองแอร์ตัน ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จิระออโต้แอร์ ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย เรามีอะไหล่แท้บริการครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com