เปิดบริการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น.
 ซ่อมแอร์ Porsche Cayman

ซ่อมแอร์ Porsche Cayman

ซ่อมแอร์รถ Porsche Cayman แอร์รถยนต์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งว่าความเย็นน้อย ตรวจเช็คแล้วไม่พบจุดรั่วซึมภายนอก พบว่าฟองน้ำเสื่อมสภาพ จิระออโต้แอร์ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หลังประกอบเสร็จต้องโปรแกรมระบบต่างๆให้ทำงานได้ดีเหมือนเดิมครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com